บรรยากาศงาน

“ กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับการบริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ ”

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     

By : IR Plus