WE ARE IR PLUS

Let’s Work Together

Image Alt

IRPLUS

efin สร้างปรากฏารณ์การลงทุนในงาน NEXT SERIES ตอน ROBOGUIDE อัจฉริยะนำทาง

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กลุ่ม efin สร้างปรากฏารณ์การลงทุนในงาน NEXT SERIES ตอน ROBOGUIDE อัจฉริยะนำทาง โดยการนำเทคโนโลยี AI มาสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุน และช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ในเรื่องของ 3 สิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาในอนาคต นำมาซึ่งการพัฒนาเครื่องมือต่างๆของ efin

1. การลดค่าใช้จ่าย

2. เพิ่มรายได้โดยไม่ต้องลงทุน

3. สร้างอัตลักษณ์ให้กับตนเอง

“พรเลิศ เตชะรัตโนภาส”บอสใหญ่กลุ่ม efin เชื่อว่าเทคโนโลยี AI ที่เป็นเทรนด์ของโลกนั้นถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ เป็นมิตรกับมนุษย์ ดังนั้นทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีของ efin เองจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนเช่นเดียวกัน เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนได้ในระยะยาว