WE ARE IR PLUS

Let’s Work Together

Image Alt

IRPLUS

กลุ่มธุรกิจ efin จัดงาน CBS ติว(อินเวส)เตอร์ ครั้งที่4

วันที่ 17 สิงหาคม 2562

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ กลุ่มธุรกิจ efin หนึ่งในผู้นำธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเครื่องมือด้านการลงทุนที่ได้รับความนิยมสูงสุด จัดงานสัมมนาด้านการลงทุน CBS ติว (อินเวส)เตอร์ ภายใต้แนวคิด The Exit ทางออกของทุกปัญหาการลงทุน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพให้กับนักลงทุนไทย ณ ห้องประชุม 212 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยภายในงานได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 700คน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำ ได้แก่ คุณวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์, ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น, คุณณัฐพล คำถาเครือ และ อ.จิณณะ สินส่ง