WE ARE IR PLUS

Let’s Work Together

Image Alt

IRPLUS

efin OnTour Marketing @ ชลบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

พบกับงาน efin On Tour Marketing อีกครั้งโดยในครั้งนี้เราไปไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากเท่าไหร่นัก ซึ่งป็นขาประจำสำหรับ efin OnTour นั่นคือจังหวัดชลบุรี แต่ในครั้งนี้ทาง efin ได้เดินทางไปจัดอบรม ฝึกการใช้งานเพื่อเจาะลึกทุกประเด็น ไปพร้อมกับเทคนิคดีๆในการการประยุกต์ใช้ กับโปรแกรม efin Stock PickUp และ efinTrade Plus ที่เราเน้นการฝึกปฎิบัติจริงแบบเข้มข้มบนคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ โดยอาจารย์จาก efin School

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา