WE ARE IR PLUS

Let’s Work Together

Image Alt

PRIVACY CENTER

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

รายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล